Længslen efter noget større

Længslen efter noget større

Vi har trukket det ud, så lang tid som overhovedet muligt. Da jeg til sidst tog en hurtig beslutning og fældede træet, virkede det nærmest som et barmhjertighedsdrab.

Jens Skov,  

Det var ellers en af de ting, vi var særligt glade for, da vi for snart sytten år siden flyttede ind i dette hus. Et flot gammelt æbletræ med den helt perfekte form og tykke grene, som både børn og voksne kunne lege i. Men så kom stormen for tre år siden, og en tredjedel af træet brækkede af. Sidste år kom den kraftige regn og blæst i den værste sommer i denne mands minde, og nu forsvandt endnu en tredjedel af det oprindelige træ. Tilbage var et ynkeligt syn af noget, som kun havde skønhed i kraft af det, som det mindede os om. Igår fældede sønnen og jeg det med en økse, og blev enige om, at det var den bedste måde at vise det gamle stolte træ respekt. Og selvom det måske er lidt patetisk, må jeg indrømme det; jeg sank en klump. Det betød faktisk noget, det træ. Det havde en lille plads, en lille mening i mit liv.

Mennesket er kendetegnet ved dets evne til selvrefleksion.

Vi reflekterer over livet og over os selv. Vi nøjes ikke med at overleve, men har en længsel efter mere i livet. Både psykologer og filosoffer har spekuleret over, hvori menneskets grundlængsel bestod og har givet forskellige bud på det. Alfred Adler, en østrisk læge og psykoterapeut og en af de store grundlæggere af psykoterapien, sagde det på denne måde: ”Mennesker hungrer efter noget, der har betydning” Selvom nogle af os måske synes, at livet er lidt fattigt på betydningsfulde ting, er der også mange som oplever det modsatte. Familien, børnene, vennerne, en okay økonomi, ferierne, karrieren, hunden eller sågar æbletræet er alt sammen noget der er betydningsfuldt, noget der i høj grad giver mening.

Det mærkelige er, at selv når livet er fyldt med betydningsfulde ting, bærer vi på en længsel efter noget større eller dybere eller mere. Ikke nødvendigvis større familier eller flere venner eller penge, men noget som på en eller anden måde trumfer alt det meningsgivende og giver sammenhæng og perspektiv. Noget som alle de betydningsfulde ting er forankret i og får dem til at give mening på et dybere plan. Den store tyske filosof Immanuel Kant formulerede denne længsel som menneskets søgen efter svar på de store livsspørgsmål: ’Hvem er jeg?’, ’Hvad er meningen med livet?’ og ’Hvor er jeg på vej hen?’

Jesus anerkender menneskets sult og giver et udfordrende svar til det søgende menneske. ’Jeg er livets brød’, sagde han. Hvis det udsagn er sandt, har vi grund til stor glæde. Dels fordi der er et svar, men også fordi det er et uforgængeligt svar. Det er ikke som med æbletræet og de andre mere betydningsfulde ting i mit liv, som har sin tid, visner og forsvinder. Det er et svar som ’blev fældet’, men opstod igen, og derfor er det uforgængeligt og kan være det konstant dybereliggende meningsgivende, som lægger sig som fundament under alt det andet betydningsfulde i mit liv.

URL: http://lyngbyfrikirke.dk/blog/laengslen-efter-noget-storre/