Gå til indhold
Store hvad for noget?

Store hvad for noget?

Store hvededag, store konfirmationsdag eller bare en helt almindelige ekstra fridag. Hvad betyder store bededag egentlig for os i dag?

For at se lidt tilbage på historien, så blev store bededag indført i Danmark af biskop Hans Bagger i 1686 som “ekstraordinær, almindelig bededag”, der lå fjerde fredag efter påske. Det har været én, ud af en række bededage, i løbet af året, som antageligt har været et forsøg på, at genoptage regelmæssige bede- og fastedage, som var almindelige i oldkirken. Der findes skrifter, der peger på at de brugte onsdag og fredag til faste og bøn. Fasten startede torsdag aften og indebar, at man også skulle afholde sig fra arbejde, rejser, leg, spil og al slags “verdslig forfængelighed. Det betød, at det var en altomfattende national lukkedag, hvoraf vi har fået traditionen med de ristede hveder.

“ekstraordinær, almindelig bededag”

I dag må vi nok sige at st. bededag, for de fleste, ikke er meget mere end en kærkommen fridag i foråret, som kan bruges til at få styr på haven eller tage på forlænget weekend. Det er også en af de helligdage der har været meget omdiskuteret, da nogle gerne ser den afskaffet mens andre gerne vil have den flyttet.

Hvad skal vi med st. bededag?

Egentlig er det jo bare en fredag som alle andre. Det er ikke en bibelsk helligdag eller national mærkedag, så hvad skal vi bruge den til? Vi behøver vel ikke en speciel dag for at bede? Står der ikke at vi altid skal være i bøn (Eff. 6.18)?

Ja, det er på den ene side rigtigt, men i realiteten må vi nok erkende, at vi nogle gange kan have brug for, at have en lidt mere fast ramme omkring bøn.

Jeg synes, det er en kærkommen anledning til, at blive mindet om vigtigheden af, at sætte tid af til at bede; til at have fællesskab med Gud i stilhed. Til at reservere noget kvalitetstid til samvær med Gud. Til at bruge noget af den tid, hvor vi er udhvilede og fyldt af energi, så vi kan koncentrere os om vores arbejde, til at rette denne koncentration mod vores himmelske Far.

Bøn er et meget centralt element i et liv med Gud. Gud ønsker, at vi skal være i en tæt relation til ham. Han sendte sin søn Jesus, bl.a. for at vi her og nu, skal kunne have en tæt venskabelig relation med ham. Bønnen er et at de utroligt privilegerede steder, hvor vi kan få lov til at komme tæt på. Og bøn handler ikke blot om at sige en masse ord – om at fortælle Gud hvad vi godt kunne tænke os. Bøn er også stedet, hvor vi kan være i Guds nærvær, hvor vi kan fortælle ham om, hvordan vi oplever ham, takke ham for alt han har gjort og som han gør. Bøn er dialog. Det er en anledning til at lade Helligånden tale til os og gennem os.

Vores vigtigste indikator for at bøn er vigtigt, må være at Jesus bad. Han, som er en del af treenigheden, Guds søn, 100% fyldt af Guds ånd etc., han havde brug for at bede, og vi læser gang på gang om at han gik afsides for at bede. Se nogle få eksempler her: Mat. 6.6ff, 26.36ff, Luk. 6.12, 9.18, 11.1.

Når Jesus havde brug for at bede, så må vi også have det!

Når Jesus havde brug for at bede, så må vi også have det!

Jesus opfordrer os også direkte til at bede (Joh 16.24, Luk 11.2, 21.36, Mat 6.6, 7.7) og det genlyder som ekko gennem resten af det nye testamente.

Hvordan gør vi?

Jeg vil ikke lægge op til, at vi skal indføre faste tider for faste og bøn, men jeg vil opfordre til, at prøve at sætte tid af i dag, til at finde stilhed hos Gud. Hvis du har mod på at faste, så kan det være godt, men er det fremmed for dig, så kan det måske tage fokus væk fra Gud, i stedet for at hjælpe med at fokusere.

Hvis du har svært ved det at bede, så er det helt i orden at bruge hjælpemidler. Den bedste hjælp er nok fadervor, som netop er en af Jesu instrukser om hvordan vi kan bede. Den indeholder dybder af rigdom, så læs den igen og igen, og gerne i flere oversættelser for at åbne for nye dybder i den (Mat 6.6ff og Luk 11.2-4). Brug evt. https://www.bible.com der også findes som app.

Det kan også være, at du finder bedst inspiration ved at gå en tur i det skønne forårsvejr, løbe en tur, lytte til musik eller male et billede.

Det kan også være, at du finder bedst inspiration ved at gå en tur i det skønne forårsvejr, løbe en tur, lytte til musik eller male et billede.

Pointen er: Find en måde at være stille med Gud. Luk dit hjerte op for ham og fortæl ham hvad du har på hjerte. Led ikke efter de fine ord, men tal med ham, som en nær ven. Han er lovet at lytte og være nær ved dig. Vær åben for inspiration og lyt efter, hvad han lægger dig på hjerte, og hvis du bliver inspireret til, at gøre noget, bede om noget eller sige noget til noget, så gør det!

Her er en (lang) liste over emner du kan bruge som inspiration til din bøn. Det er ikke blot for at give dig nogle gode ideer. Jeg tror på, at der er en styrke i, at vi som menighed sammen løfter nogle emner op for vores himmelske Far.

 • Tak for at vi lever i et land, hvor vi kan bekende os som kristne.
 • Bed for dem der lever i forfølgelse, under tortur og som på andre måder må lide for deres tro. Bed også for dem der arbejder med, at hjælpe dem der lider nød og for de missionærer som er trådt ud af en bekvem hverdag i Danmark, for at nå mennesker rund om i verden med evangeliet.
 • Tak for at vi kan få lov, at være samlet i en kirke, et menighedsfællesskab.
 • Bed om, at vi må vokse i kærlighed til hinanden og at vi må lære, at være et fællesskab der afspejler Guds kærlighed og kraft på alle områder. At vi altid må kende hans vej.
 • Tak for alt hvad Gud har gjort for dig. Lad ham minde dig om de tidspunkter, hvor han har grebet ind og hjulpet dig, eller hvor du på andre måder har oplevet mirakler i din omgangskreds.
 • Vær frimodig og læg de ting du kæmper med lige nu, frem for ham. Sygdom, økonomi, indre kampe, synd osv.
 • Tak ham for, at han er levende og aktiv i dag. At de ting vi kan læse om i Biblen også gælder i dag, i morgen og fremover.
 • Bed for vores by og land. Om at vi må blive velsignede med jobs og gode muligheder for, at skabe en fremtid for os og vores efterkommere. At Guds rige må blive mere synligt i vores land, på måder vi ikke kan forestille os nu. Om inspiration til at sætte en dagsorden der er inspireret at Gud og ikke at denne verden.
 • Bed for velsignelse over politikere, ledere, politi, sundhedsvæsen etc. Bed om velsignelse over virksomheder, landbrug og skoler.
 • Bed om vækkelse! Bed om, at mennesker må møde Jesus og at hans kirke i Danmark må blive fyldt med hans ånd på ny. At vi får frimodighed til at stå sammen som brødre og søstre, med et budskab om alt hvad Gud har gjort, for at række ud til alle, der ønsker at tage imod. Bed om at vi alle må gå i hans kraft og med visdom, sandhed og undere må kunne tale til mennesker i vores land.
 • Bed for dem der forkynder Guds ord i vores land, for præster, prædikanter, missionærer eller hvad de ellers kaldes.
 • Bed for de fremmede i vores land. Bed om, at deres møde med Danmark må blive et møde med Gud og at vi som kristne må få visdom, til at nå ud til dem. Bed om, at dem der er bundet af andre religioners forestillinger om Gud og af andre magter, må finde frihed i mødet med Guds menighed.
 • Bed om velsignelse over alle dem du kommer til at tænke på. Fra din familie, naboerne, gamle og nye venner, menigheden osv. Prøv at være stille og bed Helligånden om at minde dig om, hvem du skal bede for. Lad så bare din bøn flyde ud fra den inspiration.

Jens W. Skov

jens@lyngbyfrikirke.dk
+45 23 25 40 77
Kgs. Lyngby
jensskov
LinkedIn
Twitter
Facebook
Google+
Læs mere

Jens er uddannet civilingeniør arbejder til daglig om selvstændig konsulent indenfor IT og AV. Hans store fritidsinteresse er musik, lyd og akustik og han har været involveret lovsang i mange forskellige sammenhænge. Jens er gift med Bente og far til Christian og Simon. Han er leder af foreningen Familier På Vej og brænder for at se ægteskaber og familier bliver styrket. Jens er en del af den daglige ledelse i Lyngby Frikirke og sidder i lederrådet for Københavns Frikirke