Gå til indhold

Hvem er vi?

Træder du ind over kirkens dørtærskel på en normal søndag, vil du typisk møde en flok på mellem 40 og 60 mennesker.

Vi er meget forskellige. Både i alder og interesser. Men noget af det, vi har til fælles, er ønsket om at være i et fællesskab med andre, som identificerer sig som kristne og mennesker, som vil undersøge den kristne tro og spiritualitet. Vi har valgt at gøre det i en frikirkelig sammenhæng, hvilket betyder, at vi deler trosbekendelse med den danske folkekirke, men har frihed til at udfolde vores gudstjeneste på en lidt anderledes måde.

Alle kirkens møder er offentlige, og alle er velkomne. Vi forsøger at gøre det så let som muligt for mennesker, som ikke er vant til at komme i en kirke, at føle sig godt tilpas ved vore gudstjenester og andre samlinger. Vores gudstjenester er kombineret med brunch, så der er god mulighed for at stille spørgsmål om kirken og lære nogen at kende, mens man sidder ved bordene.

Apostolsk Kirke og Frikirkenet

Vi er en del af det kirkesamfund, som kaldes Apostolsk Kirke Danmark, der er med i Danmarks største frikirkelige netværk Frikirkenet. Disse tilknytninger er med til at definere vores teologiske ståsted samt at sikre en ansvarlighed overfor såvel undervisning som etiske retningslinjer. Det er vigtigt for os at være med i disse forpligtende netværk, så vi sikrer os, at andre har indblik i vores aktiviteter og procedurer. Vi ønsker at sikre et sundt miljø for alle, der kommer i kontakt med kirken.

Menigheden har en supervisor tilknyttet fra en anden kirke, som regelmæssigt mødes med ledergruppen og tages med på råd, når der er tvivlsspørgsmål. Supervisoren kan desuden kontaktes af alle i menigheden som garant for et uvildigt talerør til ledelsen.

Vi samarbejder på tværs af forskellige historiske kirkeskel med såvel frikirker som folkekirker. I Lyngby er vi en del af et uformelt præstefællesskab, hvor deltagere kommer fra Katolsk Kirke, folkekirker, Adventistkirken og Baptistkirken.

Bygningen på Toftebæksvej 13 er en såkaldt vandrekirke, en bygningsform som før i tiden blev brugt, mens man ventede på at en ny, større og mere monumental kirke blev færdigbygget. På mange måder er bygningen et godt billede på det særlige ved netop denne kirke. Vi ønsker at være et vandringsfællesskab. Som et kristent fællesskab indebærer dette en vandring med Jesus Kristus som det afgørende centrum. Det er ham, vi tror på, og hans ord og liv er et forbillede for os.

Vi anerkender, at man kan være mange forskellige steder i forhold til troen på Jesus og ønsker at være et fællesskab, der kan rumme mennesker uanset, hvor de er i deres trosvandring. Derfor kan du i denne menighed finde mennesker, som har identificeret sig som kristne i mange år såvel som mennesker, der snarere ville definere sig som spørgende, undersøgende eller nysgerrige.

Hvis du vil vide mere om Frikirkenets teologi og værdier, kan du orientere dig nærmere på Frikirkenets hjemmeside

Vil du vide mere om, hvad Apostolsk Kirke som kirkesamfund står for og engagerer sig i, så kan du læse meget mere her