Gå til indhold

Sektsagen fra Silkeborg maner til eftertanke

DR2 viste både mandag og tirsdag aften dokumentaren ”I sektens kløer”, som afdækker det vanvid, der udspillede sig i Byens kirke i Silkeborg under ledelse af en nu sigtet ung, dansk præst.
Den unge præst tiltog sig en sådan magt, at han i Guds navn udsatte børn og unge for seksuelle krænkelser og grov grænseoverskridende adfærd.

Vores tanker går først og fremmest til de mange børn og unge, der er blevet krænket i denne sag, og som har fået tilføjet dybe ar på sjælen. De fortjener vores støtte og hjælp.

Allerede tilbage i 2010 opsøgte én af silkeborgpræstens betroede medarbejdere en frikirkepræst fra København for at fortælle om grænseoverskridende, manipulerende og sekterisk adfærd i Byens Kirke. Anklagerne var så grove og velunderbyggede, at den københavnske frikirkepræst omgående opfordrede medarbejderen til at melde sagen til politiet, hvilket skete samme dag.
Pinsekirkernes trossamfund gik også ind i sagen og forsøgte flere gange at få den unge præst samt hans far, som var kirkens ledende præst, i tale. Da far og søn nægtede at møde op, blev først den unge præst og siden Byens Kirke som helhed ekskluderet af pinsekirkernes trossamfund.

En sådan sag som denne maner til eftertanke.

Vores kirke samt de mange frikirker, der hører til den samme frikirkelige organisation FrikirkeNet, har alle krav om børneattester for alle, der har med børn og unge at gøre. Desuden har vi her i kirken en samværspolitik, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan medarbejdere skal omgås børn og unge, så der er tryghed og gennemsigtighed for alle parter.

Men kan vi gøre mere?

Gennem FrikirkeNet har vi taget kontakt til både Børns Vilkår og Red Barnet for at undersøge, om der findes andre måder vi kan forebygge på og øge trygheden.
Sektsagen fra Silkeborg er smertelig for alle. Den vidner om, hvad der sker, når grænseløse mennesker får ubegrænset magt. Vi håber, at ofrene vil få den hjælp, de har brug for, og at den unge præst kommer til at stå til regnskab for sine ugerninger.

Links til yderligere information:
Formanden for FrikirkeNets udtalelse om sagen i Kristeligt Dagblad.
Om FrikirkeNets retningslinjer for arbejdet med børn og unge.
FrikirkeNets kommentar til sagen – fra maj 2016.