Gå til indhold

Samværspolitik

Lyngby Frikirkes børne- og ungdomsarbejde er tilknyttet foreningen AKBU og har som en del af dette fællesskab forpligtet os til at følge fælles retninglinjer for samvær med børn.

1 Almindelig samvær

Ethvert arrangement må have en ansvarlig leder, som deltagerne altid ved, hvem er, og som de kan henvende sig til. Det er også vigtigt, at forældre er orienteret om hvem, der er leder. Arrangementet må forløbe i en pæn og ordentlig tone. Det må forventes fra leder- og medarbejderside; uden råben, uden brug af bandeord, uden brug af nedsættende snak hverken om tilstedeværende eller ikke tilstedeværende personer. Enhver samtale, påtale eller nødvendig tilrettevisning må ske på en ordentlig måde med respekt for den enkelte person. Rådgivning og forbøn bør også foregå således, at drenge rådgives af mandlige ledere og piger af kvindelige.

Det må absolut tilrådes at der ved alle arrangementer er et rimeligt forhold mellem piger/drenge og kvindelige/mandlige medarbejdere, således at tilrettevisning og hjælp til børn og unge kan gives af en leder af samme køn. Det tilrådes, at mandlige henholdsvis kvindelige ledere ikke er alene med børn i et lokale, der er aflukket for adgang af andre. Lad døre stå åbne og helst begge køn af ledere til stede. Ingen må udsættes for hverken fysisk eller psykisk pres af nogen art, hvis der er noget, som personen ikke selv ønsker at deltage i. At presse børn og unge til at udføre en handling, praktisk eller åndeligt må ikke finde sted. Vær meget opmærksom på gruppepres og mobning, hvilket ikke må forekomme.

Skal I ud at køre i forbindelse med arrangementet, skal du som ansvarlig leder sikre dig, at alle der kører, er i besiddelse af kørekort samt at der køres forsvarligt, at regler overholdes (ikke kun hastighedsbegrænsninger) men også at biler ikke overfyldes. Der skal altid være en sikkerhedssele, som benyttes til alle passagerer i bilen. Alle ledere/medarbejdere der arbejder med børn under 15 år skal også være villige til at underskrive en erklæring der giver AKBU fuldmagt til at indhente en børneattest, eller selv kunne fremvise en. Det drejer sig om straffelovens kapitel 24.

Personer, der ikke kan fremvise en ren børneattest, kan ikke være leder/medarbejder i en klub, der er tilsluttet AKBU.

2. Alkohol

Ved alle offentlige arrangementer, der er arrangeret af AKBU, også juleafslutninger, sommerfester, serveres der ikke øl, vin og spiritus. Også en efterfølgende mødeevaluering efter det ordinære møde, når deltagerne, børn som unge er gået hjem, er uden øl, vin og spiritus. ) Dette gælder, når arrangementet foregår i kirken, i private hjem eller på lejre herunder andre udendørsarrangementer. Det kan anbefales, at alle offentlige arrangementer der inkluderer mad, også er inklusiv drikkevarer. Undgå at deltagerne selv skal medbringe disse, derved undgår du mange spørgsmål/diskussioner. Konklusion: At alle arrangementer i AKBU regi er fri for øl, vin og spiritus.

3 Rygning

Ledere og medarbejdere bør ikke ryge ved arrangementer. Ved tiltrædelse som leder/medarbejder bør denne holdning indskærpes. Begynder en leder eller medarbejder at ryge, bør den ansvarlige leder for arbejdsgrenen tale med vedkommende. Foreslå at stoppe, evt. foreslå/tilbyde rygeafvænning. Derfor foreslår vi meget klart, at der ikke ryges ved arrangementer. Vi mener imidlertid ikke, at det skal forbydes rygere på nogen måde at være deltagere, men evt. rygning bør foregå udendørs.

4 Sex

Ledere og medarbejdere må ikke ”komme sammen med” medlemmer af klubben, hvor medlemmet er under 18 år. (se endvidere hæftet om Seksuel misbrug, som vi også har udgivet. Det kan rekvireres på sekretariatet, eller downloades på www.akbu.dk) Vær også meget opmærksom på tonen ved arrangementer. ”Sjove” eller sexede bemærkninger og kommentarer om en person (udseende og påklædning) kan let blive opfattet som mobning eller udfordrende tilnærmelser og dermed ubehagelig. Dette gælder ikke mindst, hvor mange børn/unge sidder og snakker/hygger. Det er ikke alle, der opfatter sjov på samme måde. En leder bør jævnligt observere udviklingen i selvstændig leg og hyggesnak.

Som før nævnt skal alle ledere/medarbejdere, der arbejder med børn under 15 år, også være villige til at underskrive en erklæring, der giver AKBU fuldmagt til at indhente en ren børneattest, eller man skal selv fremvise en.

5 Særlige forhold ved lejre og andre arrangementer der inkluderer overnatning.

På lejre og dermed tænkes på arrangementer, hvor der forekommer overnatning, er der specielle forhold for ledere/medarbejdere at tage vare på udover de almindelige og før nævnte. Vi går ud fra, at der er deltagere af begge køn. Der skal altid være et passende antal medarbejdere af begge køn. Alene mandlige medarbejdere henholdsvis kvindelige bør ikke finde sted. Deltagerne uanset alder bør altid sove i kønsopdelte lokaler. Dette gælder naturligvis også ledere, der ikke er ægtepar. Mandlige ledere læser ikke godnathistorier for piger, der er klædt om til nat og omvendt med drenge og kvindelige ledere. Efter deltagerne er klædt om til nat, bør de kun være i kontakt med ledere af sammen køn som dem selv. Undgå at være alene med et barn. Hjælp til toiletbesøg og personlig hygiejne foretages også af ledere af samme køn som dem selv. Husk altid at orientere forældre om, hvem der er leder af lejren/arrangementet, og hvordan de får fat i jer. Vær også opmærksom på, at hvis I som ledere selv klarer transport til og fra lejren, at det så foregår forsvarligt. Gør forældre, som kører med andre end deres egne børn, opmærksom på jeres politik på dette område. Enhver leder og medarbejder skal have en ren børneattest, se under: almindelig samvær. AKBU sekretariat står altid til rådighed med råd, vejledning og hjælp. Dette er AKBU’s retningslinier for alle, der har med børn at gøre på en eller anden måde – leder, medarbejder, forælder osv.